اکانت تست رایگان سرویس پرسرعت سیسکو

برای تست این سرویس می بایست اپلیکیشن Cisco AnyConnect را بر روی دستگاه خودتان نصب کنید و مشخصات اکانت تست را بر روی آن تنظیم نمایید، دانلود، نصب و تنظیم اپلیکیشن Cisco AnyConnect لینک کلیک کنید.

مشخصات اکانت:

deutschland-flag IP Address:  51.75.72.120
Username: lyda
Password: lyda

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت یک ساعت در طول شبانه روز می باشد.