شبکه خصوصی مجازی چیست؟

شبکه خصوصی مجازی (به انگلیسی: Virtual Private Network)، شبکه‌ای است که اطلاعات در آن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت جابه‌جا می‌شود اما در عین حال با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری و با احراز هویت (به انگلیسی: Authentication)، این ارتباط هم‌چنان اختصاصی باقی می‌ماند.

شبکه خصوصی مجازی چطور کار می کند؟